logo
advonetwork linkedin
advonetwork.dk

Ifølge Advokatsamfundets seneste brancheanalyse fra 2005 fandtes der i 2004 969 enkeltmandsadvokatvirksomheder og 390 advokatvirksomheder med 2-4 advokater. Tallene vurderes at være nogenlunde det samme i dag.

Trods de 10-15 største kontorers markante synlighed, domineres branchen altså fortsat af små og mellemstore advokatfirmaer.

Advonetwork.dk har til hensigt at bringe disse advokater og firmaer sammen i et netværk og give muligheder for fordele lige fra opstart til afvikling af advokatvirksomhed og – ikke mindst -  alt det, der ligger ind imellem.

Vores formål er, at de små og mellemstore advokatfirmaer skal være synlige for hinanden og for omverdenen, og skal have de samme muligheder som de store firmaer for at stå stærkt indenfor markedsføring, IT, HR, indkøb og efteruddannelse.

Vi er stadig i en opstartsfase og siden er under opbygning, men hvis du melder dig til allerede nu, vil du kunne følge udviklingen og opbygningen hen over den nærmeste fremtid, og du vil blive del af et stærk fagligt netværk af ligesindede kollegaer til fælles fordele. 

Formål

Vores formål er at små og mellemstore advokatfirmaer skal være synlige for hinanden og for omverdenen, og via dette netværk skal have de samme muligheder som de store firmaer for at stå stærkt indenfor markedsføring, IT, HR, indkøb og efteruddannelse.

Generationsskifte

500 porteføljer skal ifølge Advokatsamfundet afhændes inden 2015, hvortil kommer de advokater, som vil afhænde deres virksomhed af andre grunde end pensionering. Advonetwork bringer købere og sælgere sammen.